Tekstschrijven

We leveren alle relevante diensten die onder de noemer ‘tekst’ vallen. En we voeren de regie over projecten. We schrijven, redigeren, analyseren, adviseren, organiseren en geven trainingen. En als u wilt, doen wij dat bij u op locatie.

U kunt ons inhuren voor het ontwikkelen van cursusmateriaal en het opstellen van tekstvoorstellen.

Wij schrijven. Op basis van bestaande informatie, eigen onderzoek, interviews of een combinatie daarvan. Soms is het herschrijven, omdat de opdrachtgever al teksten heeft die inhoudelijk goed zijn. Soms is het redigeren: dan hoeft de bestaande tekst nauwelijks aangepast te worden. Alleen gecontroleerd en gladgestreken. Wij doen het allemaal. Met plezier. En tegelijkertijd denken we met onze opdrachtgever mee en wijzen we op alles wat ons opvalt.

‘Dit rapport is onleesbaar voor niet-ingewijden; kunnen jullie het zodanig herschrijven dat de inhoud intact blijft, maar dat wel iedereen snapt wat er staat?’ Die vraag bereikt ons geregeld. Een kolfje naar onze hand. Complexe materie terugbrengen tot de essentie en die helder beschrijven is onze kracht. In brochures, beleidsnota’s, rapporten, plannen van aanpak, instructieteksten en handleidingen. Inclusief de ‘strijd’ met de inhoudelijk deskundigen die het vaak moeilijk vinden om afstand te doen van hun taalgebruik en nuanceringen.

Copywriting voor advertenties, posters, productfolders, leaflets, direct mail, kopregels, slogans, pay-offs en soms zelfs complete campagnes. Denkt u ook aan mission statements, communicatieplannen etcetera. We bedenken creatieve concepten die inhoudelijk staan als een huis.