Consultancy

We helpen organisaties strategisch te ontwikkelen. Ondersteunen bij kwaliteitstrajecten. Bouwen mee aan cultuurveranderingen. Helpen u sturen op resultaat. Zorgen dat u de competenties van uw medewerkers optimaal weet te benutten. We willen samen met u uw organisatiedoelen behalen.

Wij hebben veel ervaring met het verbeteren van de onderlinge samenwerking in relatie tot in- en externe communicatie en het verkrijgen van inzicht in de eigen bedrijfsprocessen vanuit samenhang en helicopterview. Informeert u maar eens vrijblijvend naar het door ons ontwikkeld uniek en in de praktijk bewezen concept ‘Samenwerken Plus’.
U kunt met ons klankborden en spiegelen op diverse aspectgebieden van uw bedrijfsvoering alsmede continue organisatieontwikkeling. Ook zijn wij bij uitstek bedreven in het ontwikkelen en verzorgen van specifieke competentiegerichte (maatwerk)trainingen, opleidingen en workshops.
U kunt onze professionals inhuren in de specifieke rol van consultant, organisatieadviseur, beleidsadviseur, procesbegeleider, projectleider of als kennisspecialist / ervaringsdeskundige. Een frisse blik van professionals vanuit jarenlange praktijkervaring op het vlak van coaching, training, management, beleidsontwikkeling en beleidsadvisering op vele aspectgebieden:

 • publieke dienstverlening
 • Human Resource Management (HRM)
 • onderwijs
 • doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken
 • competentieverbetering
 • planning & control
 • PDCA-cyclus (Deming circle)
 • auditing
 • cultuurverandering
 • communicatie
 • procesmanagement (vh AO/IC)
 • risicomanagement
 • INK managementmodel
 • bedrijfsvoering
 • organisatieontwikkeling
 • projectmanagement
 • kwaliteitszorg
 • telewerken
 • veranderingsmanagement
 • neuro linguïstisch programmeren (NLP)

Etcetera