Opleidingen

Overzicht van (zowel formele als maatwerk) opleidingen, trainingen, coachingstrajecten en workshops waarvoor u de docenten, trainers en coaches van Lions Interim Management, Coaching en Consultancy kunt inhuren.

Theo Ploeg is gecertificeerd master NLP coach. NLP betekent Neuro Linguïstisch Programmeren. Hij beschikt over veel aantoonbare praktische ervaring binnen met name de overheid, onderwijs en zorg. Hij staat, net als de door Lions cs. in te huren docenten, ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO).

De uitermate redelijke tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

 1. NEMAS management opleidingen
  • Basiskennis Management
  • HBO Hoger Management
  • HBO Kwaliteitsmanagement
  • HBO Logistiek Management
  • Middle Management
  • HBO Personeelsmanagement
  • Voortgezet Management
 2. Managementopleidingen
  • Art of Management (HBO+)
  • Basisopleiding Bedrijfskunde en Management
  • Management van Gezondheidszorg en Welzijn (MBO+/HBO-niveau)
  • Veranderingsmanagement
  • Operations Management
  • Management voor Overheid en Non-profit voor (aankomende) leidinggevenden
  • MBO Management voor Overheid en Non-profit
  • MBO Procesmanagement
  • MBO Kwaliteitsmanagement
  • MBO Kwaliteits- en Procesmanagement
  • MBO Bedrijfskundig Procesmanagement
  • HBO Bedrijfskundig Procesmanagement
  • HBO Management voor Overheid en Non-profit
  • HBO Procesmanagement
  • HBO Kwaliteitsmanagement
  • HBO Kwaliteits- en Procesmanagement
 3. Opleidingen voor de Sociale Werkvoorziening
  • Lager Kader
  • Midden Kader
  • Communicatie
  • Assertiviteit
  • Ondernemersvaardigheden
  • Werknemersvaardigheden
  • Individuele coaching
 4. Projectmatig Werken
  • MBO Projectmatig Werken
  • HBO Projectmanagement
  • Projectassistent
  • Projectleiderschap
  • Projectmanagementvaardigheden
 5. Managementvaardigheden
  • Managementvaardigheden
  • Communiceren
  • Deming-circle (PDCA)
  • INK-managementmodel
  • Doelgericht werken
  • SMART formuleren van doelstellingen
  • Leiderschap
  • Basistraining Leidinggeven
  • Startend Leidinggevende
  • Praktisch Leidinggeven
  • Leidinggeven en Motiveren op Uitvoerend Niveau
  • Leidinggeven aan Professionals
  • Coachend Leidinggeven
  • Leidinggeven aan Verandering
  • Leidinggeven met Durf en Daadkracht
 6. Managementsupport
  • MBO Communicatie voor de Secretaresse
  • MBO Professioneel Secretaresse
  • MBO Management Assistente / Directiesecretaresse
  • Basisopleiding Managementsupport
  • Managementassistent
  • Directiesecretaresse
  • HBO Managementassistent
  • HBO Officemanagement
 7. Communicatie
  • Essentie van communicatie
  • Basisopleiding Assistent-Communicatieopleiding
  • Communicatie en Public Relations
  • MBO Communicatieve Vaardigheden
  • HBO Communicatie
  • HBO Communicatiemedewerker
  • HBO Corporate Communicatie
  • HBO Communicatiemanagement
  • Communicatie en Advisering
  • Praktisch Communiceren
  • Effectieve Gesprekstechnieken
  • Communicatie voor Managers en hoger opgeleiden
  • Effectief Communiceren met NLP
  • Professionele Adviesvaardigheden
  • Presentatietechnieken
  • Overtuigend en Inspirerend Presenteren
  • Interne Communicatie en Samenwerking
  • Omgaan met Klachten, Emoties en Agressie
  • HBO Mondelinge Communicatie
  • HBO Communicatieve Vaardigheden
  • Notuleren
  • Nederlandse Bedrijfscorrespondentie
  • Effectief Communiceren en Beïnvloeden
  • Samenwerken Plus
  • HBO Adviesvaardigheden
  • Zakelijk Nederlands
  • MBO Correct Nederlands
  • Basistraining Zakelijk Schrijven
  • Schriftelijk Rapporteren
  • Schrijven voor de Communicatiemedewerker
 8. Persoonlijke effectiviteit
  • Effectief Leidinggeven
  • Coaching voor managers
  • Persoonlijk Leiderschap
  • Inspirerend Leiderschap
  • Persoonlijk en Inspirerend Leiderschap
  • Overtuigend Beïnvloeden
  • Persoonlijk Inzicht en Beïnvloedingsvaardigheden
  • Functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Effectief Vergaderen
  • Ontwikkelingsgesprekken (POP)
  • MBO Persoonlijke Effectiviteit
  • Persoonlijke Ontwikkeling en Presentatie
  • Timemanagement
  • Timemanagement voor Leidinggevenden
  • Persoonlijke Effectiviteit
  • Persoonlijke Kracht en Uitstraling
  • Assertief en Zelfverzekerd Communiceren
  • Werknemersvaardigheden
  • Ondernemersvaardigheden
  • Natuurlijk Assertief Optreden
  • Omgaan met Werkdruk en Stresshantering
  • Emotionele Intelligentie
  • Leergang Persoonlijk Management en Effectiviteit
  • HBO Persoonlijke Effectiviteit & Communicatie
 9. Personeel & Organisatie
  • MBO Personeelsadministratie
  • HBO Personeelsadministratie
  • Basisopleiding Personeelszaken
  • Medewerker Personeelszaken
  • MBO Personeel en Arbeid
  • Human Resource Management
  • Strategisch HRM
  • Vaardigheden van de Personeelsmanager
  • Werving en Selectie
  • Praktisch Personeelsmanagement
 10. Medezeggenschap
  • MBO Bedrijfskundig Management voor de OR
  • Bedrijfskunde voor de OR
  • Adviesvaardigheden
  • Communicatieve vaardigheden (potentiële) OR-leden
  • Gewenste attitude OR
 11. Arbeidsrecht & Sociale Zekerheid
  • MBO Medewerker Sociale Zekerheid
 12. Coaching
  • Individuele Coaching
  • Basisopleiding Coaching
  • MBO Coaching
  • HBO Coaching
  • Coaching & Begeleiding
  • Coachingsvaardigheden
 13. Organisatiepsychologie
  • Organisatiepsychologie
  • Basisopleiding van Psychologie
  • Organisatiepsychologie
  • HBO Organisatieontwikkeling
  • Organisatiegedrag en Cultuur
  • Management en Psychologie
  • Rationeel Emotieve Therapie (RET)
 14. Artikel 213 A Gw. auditor / trainer
  • Doelmatigheid- en doeltreffendheidsonderzoeken ex. artikel 213a Gemeentewet
 15. Kwaliteitshandvest
  • Opstellen en invoeren van een kwaliteitshandvest
 16. Onderzoeken
  • Opzet (en desgewenst uitvoering) medewerkerstevredenheidsonderzoek
  • Opzet (en desgewenst uitvoering) klanttevredenheidsonderzoek
  • Opzet (en desgewenst uitvoering) quick scan bedrijfsprocessen
 17. Solliciteren
  • Opstellen sollicitatiebrief
  • Opstellen curriculum vitae
  • Voeren sollicitatiegesprek
  • Personal Branding
  • Netwerken
  • Gebruik social media
 18. VCA
  • VCA Basisopleiding Veiligheid
 19. Divers
  • Beveiliger 2
  • Telewerken versus thuiswerken
  • Verkooptechniek
  • Zorghulp MBO niveau 1 à 2
 20. Didactiek voor pedicuredocenten
  • Zoals zoveel kwaliteit registers is er ook voor de docenten in het pedicuredocent een verplichte scholing ontstaan om de kwaliteit te borgen in de wildgroei van trainers en docenten.

   Tijdens onze twee dagen training behandelen wij alle aspecten die de brancheorganisatie omschrijft om te kunnen voldoen aan de gestelde criteria en je registratie te kunnen voltooien binnen het docentenregister van Provoet.

   De cursus is laagdrempelig, interactief, en wij vragen jouw actieve deelname tijdens de training. Een aantal onderwerpen die behandeld worden zijn didactiek, lesopbouw, werkvormen, lichaamstaal, sfeer, de kerncompetenties van docenten, inzicht in leerlingen en meer.

   Eindtermen van de training “didactiek”.
   • De deelnemer volgt een curriculum en lesplannen in een reeks en zet daarbij verschillende leermethoden in. Invullen en oefenen
   • De deelnemer kent de doelgroep en sluit daar goed op aan tijdens de lessen en met opdrachten. Is kennis en voorbereiding. Hoe doe je dat?
   • De deelnemer hanteert diverse methodische en didactische aanpakken (onder andere leerstijlen), is creatief in het inzetten van werkvormen
   en maakt effectief gebruik van (digitale) hulpmiddelen.
   • De deelnemer structureert informatie, ideeën, meningen, standpunten en besluiten en brengt dit in begrijpelijke taal over aan anderen.
   • Verschillende niveau’s in de groep en werk aan begrijpelijke taal
   • De deelnemer heeft inzicht in groepsprocessen en handelt hiernaar. Balans in de groep
   • De deelnemer kan goed omgaan met machtsverhoudingen (overwicht versus gelijkwaardigheid)
   • De deelnemer creëert een prettig leerklimaat waarin de cursisten zich welkom, veilig en gewaardeerd voelen.
   • De deelnemer is in staat om snel het vertrouwen van de groep te krijgen.
   • De deelnemer achterhaalt onuitgesproken informatie, relevante gevoelens, behoeften,
   belangen en gedachten van anderen.
   • De deelnemer buigt een negatieve sfeer om tot een prettige en werkbare sfeer.
   • De deelnemer brengt in de groep de onderlinge omgang ter sprake op een manier die door
   de anderen wordt geaccepteerd.
   • De deelnemer kan goed overweg met een gedifferentieerde groep cursisten met
   verschillende leerbehoeften.
   • De deelnemer hanteert een goed evenwicht tussen het ingaan op reacties van de cursisten
   enerzijds en het vasthouden aan het lesplan anderzijds.

   Interesse in deze cursus? Mail naar info@lionsemmen.nl