Over Lions


Welkom op de website van Lions Emmen!

Heeft u behoefte aan specifieke deskundigheid en ondersteuning tegen aantrekkelijke tarieven? Denkt u dan eens aan Lions, gevestigd te Emmen.

Ons bedrijf komt voort vanuit Lions OrganisatieAdvies, een in 1997 opgericht organisatieadviesbureau.

Wij bewegen ons op het boeiende raakvlak tussen mens en organisatie. Onze corebusiness bestaat met name uit de volgende diensten:

  • Opleidingen
  • Coaching & Training
  • Interim management
  • Organisatieadvies

Daarnaast verzorgen wij (maatwerk)opleidingstrajecten, voeren wij audits uit, ontwikkelen wij ideeën en zijn wij uitstekende tekstschrijvers.

Wij zijn zeer ervaren binnen en werkzaam voor gemeenten, gemeenteraden, provincies, sociale werkvoorziening, waterschappen, UWV WERKbedrijf; wooncorporaties; zorginstellingen; non-profit organisaties; bedrijfsleven (MKB); (startende) ondernemers, ZZP’ers, ondernemingsraden (OR) én particulieren.

Wij zijn u graag van dienst! Lions Interim Management, Coaching & Consultancy.  Uw partner in business!

Graag tot ziens!

 

BTW nummer: NL 0991.71.612.B02
Inschrijving KvK: 04082584

Je komt het woord nogal eens tegen. In allerlei combinaties. Het woord ‘passie’ betekent vurig verlangen, sterke aantrekkingskracht. Als je ergens passie voor hebt, dan ga je er voor de volle honderd procent voor.

De medewerkers van Lions Interim Management, Coaching en Consultancy werken vanuit de volgende gedeelde passie: “ontwikkelen, adviseren, overdragen van kennis en ervaring & coachen, inspireren en motiveren van mens en organisatie”.

Wij streven ernaar om mensen, teams en organisaties te laten schitteren. Mensen tot hun recht laten komen zodat ze gezien worden in wie ze zijn en wat ze bijdragen. Wij genieten van samenwerken. Samen met anderen iets neerzetten. In het samenwerken onze talenten volledig inzetten. In onze verschillende rollen hebben wij veel projecten uitgevoerd binnen verschillende organisaties. Projecten lopen nog weleens uit of komen vast te zitten. Als je gaat kijken hoe dat komt ligt het niet zozeer aan de techniek, maar meestal aan miscommunicatie of gebrek aan samenwerking. Vanaf dat moment zijn wij ons met name gaan richten op de sociale kant van veranderingen. We noemen het bewust niet de zachte kant, omdat veel gedrag heel hardnekkig blijkt te zijn, steeds met het doel om mens en organisatie op een hoger plan te brengen.

Wij waren begonnen! Wij gingen aan het werk met de mens in de organisatie! Wij zijn ervan overtuigd, dat een organisatie groeit als haar medewerkers zich ontwikkelen.
Ontwikkelen van mensen begint veelal met (oprechte) aandacht vanuit echte interesse, actief luisteren, elkaar respecteren en leren van feedback. There’s no failure, only feedback! Nobody’s perfect, we leren van onze ervaringen. Wij zijn ervan overtuigd, dat alles wat oprechte aandacht krijgt uiteindelijk zal gaan groeien!

De wereld verandert in een steeds sneller tempo en wordt alsmaar complexer. Ook de mondigheid van mensen neemt nog steeds verder toe. Globalisering, digitalisering, maatschappelijk verantwoord ondernemen, vergrijzing, kenniseconomie en inspirerend leiderschap op grond van de sterk toenemende interesse in spiritualiteit. Er komt zoveel op u af, dat u door de immense hoeveelheid onderwerpen nauwelijks toekomt aan uw corebusiness. Om te overleven moeten organisaties in ieder geval blijvend alert anticiperen op die steeds sneller veranderende omgeving.

Ook de wereld van werken verandert continu. We leven in een omgeving waarin bedrijven voorop willen lopen om hun concurrentiepositie te verbeteren en waarin de arbeidsmobiliteit toeneemt. Organisaties die de juiste kennis op het juiste moment aantrekken en deze kennis ook vast weten te houden, bouwen een voorsprong op. Dit vergt flexibiliteit. Zeker in een tijd waarin de vergrijzing in diverse sectoren (overheid, zorg en onderwijs) keihard zal toeslaan, doen bedrijven en organisaties er uiterst verstandig aan om gekwalificeerd personeel zoveel mogelijk aan zich te blijven binden, o.a. door het bieden van voldoende ontwikkelmogelijkheden. Permanente educatie is van essentieel belang om te overleven.

Om energiek en effectief te zijn, hebben mensen en organisaties een eigen identiteit nodig. Waar staan we voor? Waar geloven we in, wat verbindt ons en wie willen we zijn? Bij strategie neemt een goede visie kernwaarden als uitgangspunt. Zij fungeren als ethisch kompas en zijn de kern van de bedrijfscultuur binnen een onderneming. Maar wat zijn nu kernwaarden? Kernwaarden zijn de belangrijkste (‘kern’) waarden binnen een organisatie. Maar wat verstaan we dan onder waarden? Een standaard sociologische definitie van waarden is: ‘..centrale maatstaven met behulp waarvan men het eigen gedrag en dat van anderen beoordeelt’. (Van Doorn en Lammers, 1976: 119). Het gaat om zaken die men collectief goed en juist vindt, die men graag wil, en waarnaar men streeft. Waarden zijn dus morele doelen of idealen die mensen nastreven, waarderen en motiveren. Waarden hebben emotionele lading: ‘daar gaan mensen voor’.

Het belang van kernwaarden heeft ook te maken met veranderingen in de aard van het werk: in plaats van spierballen, gaat het in de kenniseconomie vooral om inspiratie, creativiteit en betrokkenheid. Mensen willen meedenken en een zinvolle en zichtbare bijdrage leveren. Omgekeerd is het voor ondernemingen steeds belangrijker om het volledige potentieel van het personeel aan te boren. Een visie en kernwaarden hebben dan ook meer en meer een functie in het rekruteren, motiveren en vasthouden van de gewenste medewerkers. Kernwaarden binden, boeien en bezielen. De kernwaarden zijn bindend en sturend tegelijk. Bindend omdat kernwaarden een blijvende bron van inspiratie zijn, voor medewerkers die zich op basis hiervan verbonden voelen met het bedrijf en gemotiveerd raken. Hierin schuilt een enorm energiepotentieel. Sturend omdat kernwaarden fungeren als ethisch kompas. Zij geven richting aan keuzen en vergemakkelijken het nemen van beslissingen.

Lions Interim Management, Coaching & Consultancy werkt vanuit de volgende 9 kernwaarden:
• boeien, binden en bezielen
• integer
• authentiek
• kwaliteit
• betrouwbaarheid
• maatwerk
• oprechte aandacht
• persoonlijke betrokkenheid
• respectvol

Wij zijn mens- en resultaatgericht en worden gedreven door ontwikkeling, beweging en verandering. Wij zijn bruggenbouwers en in staat schijnbaar onoverbrugbare tegenstellingen tot normale proporties terug te brengen. Wij vertalen politieke/bestuurlijke, strategische doelen in bedrijfsmatige activiteiten en functioneel gedrag. Wij verbinden beleid, cultuur, middelen en mensen.

Wij zijn ondersteuners pur sang, analytisch en communicatief sterk en altijd op zoek naar de vraag achter de vraag en kunnen ons door onze jarenlange ervaring als adviseurs goed verplaatsen in de politiek/bestuurlijke arena.

Onze stijl is open, transparant en eerlijk. Direct en respectvol. Op zoek naar wat bindt. Wij bieden u een frisse blik van ervaren professionals. Bij medewerkers zijn wij altijd op zoek naar hun unieke (latente) talent en naar het ontdekken van persoonlijke kracht. Wij zijn energiek, zelf startend, ondersteunend, klantgericht, integrale denkers en doeners. Door ons empathisch vermogen voegen wij zowel voor management als medewerkers waarde toe. Wij weten te overtuigen waar nodig en te sturen waar wenselijk.

In onze werkwijze neemt kennisoverdracht een belangrijke plaats in. Zoiets ontstaat door actief luisteren, persoonlijke betrokkenheid, oprechte aandacht (op basis van daadwerkelijke interesse) en zoeken naar wat mensen beweegt. Daar ligt onze kracht!